ظرفیت محدود برای ثبت نام سال تحصیلی جدید پیش ثبت نام

دبستان فدک - معصومه جمشيدي

معصومه جمشيدي

معلم کلاس پنجم در دبستان هوشمند فدک

سوابق تحصيلي

 • مدرك تحصيلي دانش‌سراي مقدماتي تهران.

سوابق شغلي

 • آموزگار پايه دوم از سال ١٣٧٠ تا ١٣٧٥.
 • آموزگار پايه سوم از سال ١٣٧٥ تا ١٣٨٠.
 • آموزگار پايه پنجم از سال ١٣٨٠ تاكنون.
 • مدرس خصوصي پايه‌هاي سوم و چهارم و پنجم.

دوره‌ها و گواهينامه‌ها

 • ضمن‌خدمت پايه پنجم.
 • ضمن‌خدمت پايه چهارم.
 • ضمن‌خدمت پنج پايه.
 • ضمن‌خدمت دروس تخصصي (رياضي و فارسي و علوم آزمايشگاهي).
 • ٥٨٠ ساعت ضمن‌خدمت.
 • گذراندن دوره روانشناسي كودك.
 • آشنايي با روش‌هاي بازي درماني.
خانه اخبارتماس با ماشماره تماس