ظرفیت محدود برای ثبت نام سال تحصیلی جدید پیش ثبت نام

افتخارات دبستان هوشمند فدک – قبولی های مدارس خاص

افتخارات دبستان هوشمند فدک - سال 1399-1398
افتخارات دبستان هوشمند فدک - سال 1400-1399
خانه اخبارتماس با ماشماره تماس