ظرفیت محدود برای ثبت نام سال تحصیلی جدید پیش ثبت نام
برنامه ها
_

ما برنامه ها و کلاس های زیادی برای کودکان شما داریم

_
کمپ تابستانی

12 میلیون تومان

 • کلاس شنا
 • کلاس نقاشی
 • کلاس تقویت حافظه
 • کلاس زبان خارجی
کلاس ویژه

8 میلیون تومان

 • کلاس نقاشی
 • کلاس تقویت حافظه
 • کلاس شنا
 • کلاس تربیت بدنی
کلاس فوق العاده

6 میلیون تومان

 • کلاس تقویت حافظه
 • کلاس تربیت بدنی
 • کلاس های موسیقی
 • کلاس نقاشی
بسته معلم خصوصی

14 میلیون تومان

 • کلاس شنا
 • کلاس نقاشی
 • کلاس تقویت حافظه
 • کلاس تربیت بدنی
خوشحالی
_

آموز به کودکان درباره اهمیت شادی

ما برنامه ها و کلاس هایی برای بچه های شما داریم

_
افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
خانه اخبارتماس با ماشماره تماس